Header Search top overlay

Chuyên gia

Image

GS.TS. Phạm Hồng Chương

Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

Image

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng Cục thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Image

Ông Nguyễn Quang Thương

Phó Vụ Trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ tài chính

Image

Ông Lý Đình Quân

Trưởng Làng Công Nghệ Du Lịch Ẩm Thực & Nông Nghiệp Bản địa TECHFEST 2021; Tổng giám đốc Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn

Image

Bà Nguyễn Như Quỳnh

Trưởng làng Tạo tác động xã hội Techfest 2021, UNDP Việt Nam