Header Search top overlay

GS.TS. Phạm Hồng Chương

Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

GS.TS Phạm Hồng Chương sinh năm 1964 tại Hà Nội. Ông từng học ngành Kinh tế vận tải của ĐH Giao thông Moscow, học sau đại học ngành Kinh tế học tại trường Tổng hợp Essex (Anh) và cao học tại ĐH Tổng hợp Saint Marys (Canada).

Ông Chương có 32 năm gắn bó với ĐH Kinh tế Quốc dân và từng là giảng viên khoa Du lịch và Khách sạn, Trưởng phòng Quản lý khoa học. Giai đoạn 2013-2018, ông giữ chức vụ Phó hiệu trưởng của trường.

Ngày 26/4/2019, ông được Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân